start | dodaj do ulubionych | kontakt

O FIRMIE

"DUBLET" - Zakład Higieny Sanitarnej jest firmą, która świadczy usługi w zakresie opracowywania i wdrażania Integrowanych Metod Zwalczania Szkodników ( Integrated Pest Management ) w systemach jakości GMP, GHP, HACCP, ISO, zgodnych ze współczesnymi standardami i wymogami sanitarnymi. Posiadamy ubezpieczenie - OC działalności gospodarczej.

Gwarantem jakości wykonywanych usług jest fachowość, odpowiednie wyszkolenie i uczciwość pracowników. Wiedza zdobyta podczas szkoleń, wieloletnia praktyka oraz znajomość biologii owadów i gryzoni, daje nam możliwość zastosowania skutecznych a zarazem bezpiecznych metod zwalczania i monitorowania szkodników.

Przy działaniach związanych z kontrolą owadów, gryzoni czy ptaków, główny nacisk kładziemy na szeroko rozumianą profilaktykę, która jest skuteczniejsza, bezpieczniejsza i tańsza niż zwalczanie szkodników.

Wszelkie nasze działania opierają się na współpracy z gospodarzem obiektu, który jest na bieżąco informowany o przeprowadzanych pracach, kontrolach oraz stanie zagrożenia ze strony szkodników lub możliwości jego wystąpienia.

Wszystkie preparaty używane przez firmę w systemowej obsłudze zakładów posiadają atesty, zezwolenia, karty charakterystyki preparatu.

Współwłaścicielem firmy "Dublet" jest doświadczony auditor (Certyfikat PCBC Nr 732 - DA/B1-4/97, Certyfikat BSI Nr PL970304-42500), Technik Ochrony Środowiska ze specjalizacją Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Nr 21/04, który od 18 lat zajmuje się tematem DDD. W roku 1995 ukończył kurs organizowany przez Rentokil - brytyjską firmę Pest Control nt.:. "Zwalczanie szkodników w zakładach spożywczych i dokumentacja systemowa" i zajął się profesjonalnym wprowadzaniem systemów zwalczania szkodników.


Wprowadzone przez nas Programy Kontroli Szkodników w zakładach przemysłu mięsnego i spożywczego, zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli PIWet, auditorów Ministerstwa Rolnictwa USA i UE, co zaowocowało zdobyciem przez te zakłady - Certyfikatów HACCP i ISO.

Obsługiwane przez naszą firmę zakłady i instytucje, to:

Zakłady mięsne
Zakłady cukiernicze
Zakłady spożywcze
Agencje celne
Firmy logistyczne
Piekarnie
Muzea
Instytucje użyteczności publicznej
Restauracje
Administracje komunalne i wspólnoty mieszkanioweWyróżnikiem firmy "Dublet" jest:

Pełen profesjonalizm;
Natychmiastowe reagowanie na uwagi Klienta i ścisła współpraca z Nim w trakcie trwania umowy;
Dobra organizacja pracy;
Oferowanie szerokiej gamy świadczeń w ramach wykonywanych usług.
Pełna poufność w trakcie i po zakończeniu umowy.


Zabezpieczamy obiekty przed szkodnikami:

Bez konieczności wstrzymywania produkcji
Wybierając metody najmniej szkodliwe dla ludzi i środowiska
Spełniając wszystkie wymagania w zakresie świadczonej przez nas usługi
Wykonując usługi przez wykwalifikowaną kadrę
Działając zgodnie z opisaną procedurą zwalczania szkodników
Podchodząc indywidualnie do każdego klienta
Działając zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi
Działania interwencyjne podejmujemy do 48h od momentu zgłoszenia.


Gryzonie:
szczury śniade (Rattus rattus)
szczury wędrowne (Rattus norvegicus)
myszy (Mus musculus, Apodemus agrarius i inne )
inne gryzonie
Owady:
prusaki (Blattella germanica)
karaluchy (Blatta orientalis)
przybyszki amerykańskie (Pariplaneta americana)
mkliki (Ephestia, Plodia)
mrówki (Formicidae)
mrówki faraona (Monomarium pharaonis)
i inne szkodniki magazynowe
Ptaki:
gołębie miejskie (Columbia livia)
wróble domowe (Paser domesticus)

Copyright © 2005 :: DUBLET :: All rights reserved